Stampot

Het buffet was wer goed met gelukkig veel mensen.

De zangers ( De Parkheesterwichtten ) waren heel goed.