Welkom op onze website

 

 

 

Uit het eerste

notulen boek van 1970.
De vereniging die toen werd opgericht had de naam.
Bejaarden vereniging De Krim.
voor mensen boven de 65 jaar.
Oprichtings datum was. 
30 september 1970.

Het oprichtings bestuur bestond uit:
 Mevr.van Hout de vrouw van de burgemeester uit Gr- bergen
Mevr. Riemersma namens de Herv. vrouwenvereninging.
Mevr. Mastenbroek namens Ned.Chr.Bont afd. De Krim.
Mevr. J Berg namens het bejaardencommite.
Mevr.Janmaat namens de Plattelandsvrouwen.
Mevr. B H Spiekman
Mevr. S P Datema
als aanstichters.

Er werd besloten dat er ook heren in het bestuur moesten komen en op de volgende vergadering
op 8 oktober werden de heren;
G. Terpstra
R.Klinkhamer
in het bestuur gekozen.

De eerste gezellige avond werd op 16 oktober 1970 gehouden in het Dorpshuis er waren 100 mensen aanwezig na afloop melden zich 76 leden  aan als lid .
De vereniging had bestaansrecht.

In het jaar 1999 is hier uit de stichting ontstaan


Stichting 55+aktief De Krim
De oprichters van de stichting waren:
Mvr. J.M. Sloots.
Hr.A.J.Bos.
Mvr. Tempelman-van Dijk.
Mvr. Spijker-Hartman.
Hr. Odink.
Mvr.Benjamins-Snippe.
Mvr H Tuik.
Mvr.Marissen-van Dijk.
Mvr. Ballast-Tromp.
Mvr.Hutten-Volkering.
Hr. S. Lamberink.

De stichting telt nu 350 leden.
men kan lid worden van af 55 jaar.
Wordt nu lid.
Meld je aan via ons gastenboek.