De leidster

Elke maandag morgen Gym Fit 55+
Elke woensdag middag Gym Fit 55+
Speciaal voor de 55+ is er elke week een uur sporten om je lichaam in goede conditie te houden.
Door elke week goed voor je lichaam te zorgen bij het ouder worden , blijf je zolang mogelijk zelfstandig in je doen en laten.
Het is een prettig uurtje bewegen op muziek met of zonder materiaal en een spel , om zo je lichaam goed in conditie te houden.
De gymlessen worden gegeven in de sporthal "De Planeet".
Maandagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur voor dames van 65 jaar en ouder.
Maandagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur voor dames van 55 jaar en ouder.
Woensdagmiddag van 13.15 tot 14.15 uur voor heren  van 55 jaar en ouder.

Voor meer informatie kunt U terecht bij Gea Eichner tel. 571813 of tijdens het lessen, kom gerust eens kijken.


Amusementsgroep LMP.
Dit is een groep die 15 jaar geleden een keertje als zang groepje is opgetreden tijdens een Sinterklaasavond van de Stichting 55+.
Van oorsprong is dit de heren gymgroep LMP(Lenig met plezier)
Eerst werden er allen oude schoolliedjes en zeemans liedjes gezongen, later kwamen er voordrachten , korte sketches en playback stukjes bij.
Door dit gevarieerd programma kwamen er heel veel aanvragen binnen om op te treden in zorg en verpleeghuizen , en op gezellige middag/avond van allerlei oudere instanties in de wijde omtrek.
Waar ze ook optreden , overal komt er wel iemand een bekende tegen  , of het nou een familielid is of een oude Krimmenees.
Dus na het sporten worden de stembanden ook nog getraind.
Voor meer informatie kunt u ook weer terecht bij Gea Eichner tel: 571813

Wil je hier meer over weten je kunt ook de vraag stellen in ons gastenboek